MALÅ PROEX SYSTEM

MODUŁOWY SYSTEM GPR O PEŁNYM ZASIĘGU DLA PROFESJONALISTÓW

Sercem tego systemu jest MALÅ ProEx Control Unit. Jest najbardziej wszechstronnym urządzeniem w ofercie firmy MALÅ Geoscience.

MALÅ ProEx dzięki wymiennym komponentom może być jedno lub dwu kanałowym systemem w konfiguracji podstawowej lub wielokanałowym systemem z możliwością rozbudowywania urządzenia dzięki dodatkowym jednostkom.

MALÅ ProEx jest w pełni kompatybilny z antenami MALÅ Geoscience oferując konfigurację pomiędzy  30 MHz a 2.3 GHz, z możliwością symultanicznego nagrywania do szesnastu kanałów. (Nie obsługuje anten w systemie HDR).

Komunikacja ETHERNET pomiędzy jednostką centralną a XV Monitorem lub komputerem PC zapewnia rzetelny transfer danych z dużą prędkością. W zależności od konfiguracji i użytych anten urządzenie może wykonać szereg pomiarów w tym: standardowe pomiary georadarowe, tomografię czy pomiary CMP.

Zastosowanie systemu MALA ProEx:

1. Pomiary stanowiska archeologicznego

2. Możliwość lokalizacji zakopanych obiektów, elementów budowli, fundamentów oraz analizę powiązanych z nimi pozostałości

3. Monitorowanie i kontrola osuwisk

4. Wykrywanie i lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów

5. Wykrywanie wycieków

6. Pomiary grubości nawierzchni mostów, dróg, betonu etc.

Opcjonalnie można dodać jednostki rozszerzające MALÅ ProEx Expansion Unit (max trzy), aby rozszerzyć system do ośmiu kanałów hardwerowych (16 kanałów danych) i obsługiwać jednocześnie do ośmiu anten.

MALÅ ProEx Expansion jest jak do tej pory najwszechstronniejszym i zrównoważonym cenowo systemem dostępnym na rynku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że inwestuje się w to co akurat jest nam potrzebne, ale jeśli zmienią się twoje potrzeby, zmieni się także twój  MALÅ ProEx System.

System MALÅ ProEx jest zdecydowanie najbardziej wszechstronnym i ekonomicznym systemem dostępnym obecnie na rynku. Inwestując w jednostkę centralną MALÅ ProEx można rozbudowywać system według własnych, zmieniających się potrzeb.