ABEM Walktem 2

ŁATWE, PRECYZYJNE I SZYBKIE BADANIE metodą TEM 

Przyjazne dla użytkownika, szybkie rozwiązanie pomiarowe

ABEM WalkTEM 2 to przyjazne dla użytkownika, szybkie rozwiązanie pomiarowe, które może dostarczyć precyzyjne modele oporności-przewodnictwa ośrodka bezpośrednio w terenie –  do wyszukiwania, mapowania i monitorowania zasobów wód gruntowych, złóż mineralnych i zmian środowiskowych. 

Metoda procesów przejściowych TEM (transient electromagnetic) lub

TDEM (time-domain electromagnetic method) polega  na pomiarze indukcji pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi. System pomiarowy składa się z układu nadawczego (nadajnik i pętla nadawcza) i odbiorczego (cewka i

odbiornik). Głębokość pomiaru wynosi od kilku do ponad 1000m i jest zależna od rozmiaru zastosowanej pętli nadawczej mocy nadajnika oraz siły zakłóceń powodowanych przez otoczenie.

Dzięki nowemu WalkTEM 2 głębokość setek metrów ppt można zbadać w ciągu kilku minut, a prace szybko zakończyć, podczas gdy inne metody pomiarowe zajmują dużo więcej czasu.

System WalkTEM 2 jest skalowalny, z osprzętem modułowym, co pozwala na rozszerzenie możliwości pomiarowych zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami.

ZALETY WalkTEM2:

Dokładny

Precyzyjne dane od płytkich do głębokich są dostarczane płynnie dzięki oddzielnym jednostkom: nadajnika i odbiornika, solidnej obudowie, szerokiemu zakresowi dynamiki i funkcji tzw. Dual moments.

Elastyczny

Dzięki modułowej budowie, zestaw sprzętowy WalkTEM 2 można zawsze idealnie dopasować do potrzeb Klienta. W największej konfiguracji zestaw jest w dać i wyniki z głębokości ponad 800m ppt .

Szybki

Pętle nadajnika i cewki odbiorcze można szybko rozłożyć w terenie, a operator bez problemu odnajdzie się w prostym i intuicyjnym interfejsie użytkownika, dzięki czemu w w ciągu kilku minut można uzyskać dane pomiarowe w terenie.

Unikalna funkcja Dual Moment przełącza automatycznie między ustawieniami dostosowanymi do płytkich i głębokich sondowań w ramach jednego cyklu pomiarowego. Wiele kanałów pozwala na jednoczesne użycie oddzielnych odbiorników, wrażliwych na płytkie i głębokie pomiary lub skonfigurowanych do pomiaru różnych składowych wracającego sygnału. Te „wieloskładnikowe” pomiary są szczególnie przydatne w poszukiwaniach minerałów w złożonych warunkach geologicznych. Aby przyspieszyć etap przetwarzania, dane z obu momentów i wszystkich kanałów są zapisywane w jednym zestawie danych, więc nie ma potrzeby ręcznej rekonfiguracji systemu i powtarzania odczytów lub łączenia oddzielnych plików po badaniu.

Możliwość podglądu i przetwarzania pomiarów w terenie na wyświetlaczu jednostki centralnej pozwala na wstępną ocenę danych, które ewentualnie można powtórzyć od razu na miejscu .

Łatwy w obsłudze

Wbudowane rezystory tłumiące i software do analizy poprawności kształtu fali elektromagnetycznej  uproszczają poprawną konfigurację ustawień, dzięki czemu nawet stosunkowo niedoświadczony użytkownik TEM może z łatwością osiągnąć najlepsze możliwe wyniki za każdym razem. Ponadto przez Bluetooth przekazywane są alerty na urządzeniu oraz  informacje o zakończeniu pomiaru.

Zastosowanie

1. Pomiary zasięgu warstw wodonośnych 

Wysoka czułość na materiały przewodzące sprawia, że ​​TEM jest niezwykle przydatny w badaniach wód gruntowych, rozróżniając także złoża wody pitnej czy słone, monitorując whania warstwy wodonośnej lub po prostu szacowanie jej zasięgu

2. Pomiary środowiskowe – TEM umożliwia pomiary w zakresie określania poziomu zanieczyszczeń, grubość wiecznej zmarzliny

3. Lokalizacja  struktur związanych z występowaniem złóż węglowodorów i rud metali i innych mineralnych